Αλουμίνιο

Τα παράθυρα διαμορφώνουν την πρόσοψη κάθε σπιτιού, όπως κανένα άλλο στοιχείο του κτιρίου. Αυτά δημιουργούν πρώτα το στυλ του σπιτιού. Σημαντικά στοιχεία είναι το μέγεθος, οι αναλογίες, το σχήμα και τα χρώματα. Εκτός από τα τυποποιημένα ορθογώνια σχήματα, τα παράθυρα μπορούν να δημιουργηθούν σε διάφορα σχήματα.