Συρόμενα συστήματα

 

ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΤΑ ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΑΛΗ ΛΥΣΗ ΣΕ:


• Τζάµια µπαλκονιών


• Διαχωρισµός πολυλειτοuργικών χωρών


• Διαχωρισµός χώρων για εστιατόρια και µπαρ


• Χειµωνιάτικοι κήnοι


Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµια όλων των επιλογών συρόμενου συστήµατος είναι ότι εξοικονοµούν χώρο.