ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ /RAL ΜΟΝΤΑGΕ

Οι σύγχρονες κατασκευές και οι νομικές ρυθμίσεις θέτουν υψηλές απαιτήσεις για σωστή σφράγιση κατά την εγκατάσταση παραθύρων και πόρτων εισόδου και σε θερμομόνωση μεμο­νωμένων δομικών στοιχείων. Οι αρθρώσεις γύρω από το παράθυρο είναι κρίσιμα σημεία από την άποψη της απώλειας ενέργειας, της υγρασίας και του θορύβου. Γύρω από το παράθυρο μπορεί να εμφανιστεί συμπύκνωση και μούχλα εξαιτίας της διείσδυσης υγρασίας μέσω μη καλά σφραγισμένων αρμών ή λόγω συνδυασμού υψηλής σχετικής υγρασίας και χαμηλής θερ­μοκρασίας στο εσωτερικό των τοίχων.

ΠΩΣ ΝΑ ΣΦΡΑΓΙΣΟΥΜΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ;

Η λύση είναι να χρησιμοποιήσετε το σύστημα σφράγισης παραθύ­ρων WINTeQ. Το σύστημα περι­λαμβάνει μονωτικό εσωτερικό και εξωτερικό φύλλο, ταινία στεγα- νοποίησης υπερσυμπίεσης, αφρό συναρμολόγησης και συγκολλη­τικό στεγανωτικό.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΕΧΕΙ:

  • Εξαιρετική θερμομόνωση και ηχομόνωση
  • Πυκνή και μονωμένη άρθρωση.
  • Διαλογή των υδρατμών εμποδίζοντας τους να συγκεντρωθούν.
  • Αποτροπή εμφάνισης μούχλας.
  • Μείωση των ενεργειακών απωλειών.
  • Αντοχή στις καιρικές συνθήκες και βροχή.

Η συμπύκνωση υδρατμών εμποδίζεται σε τρία επίπεδα;

  • Από το εσωτερικό – ο χώρος δια­χωρίζεται από το εξωτερικό κλί­μα διατηρώντας τη θερμοκρασία τοίχου πάνω από την κρίσιμη τιμή για τη διαμόρφωση μούχλας (13°0 σε υγρασία 50%) και παρέχεται ένα στρώμα που εμποδίζει τον αέρα με υψηλότερη σχετική υγρασία από το εσωτερικό του δωματίου να φτάσει το σημείο συμπύκνωσης.
  • Στρώμα μόνωσης – παρέχει θερμο­μόνωση και ηχομόνωση.
  • Εξωτερικά – προστατεύει τις αρ­θρώσεις από τη διείσδυση των υδάτων, αποτρέποντας τη διέλευση ατμών από μέσα προς τα έξω.