Χαρακτηριστικά υαλοπίνακα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚA

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ

Συντελεστής μεταφοράς θερμότητας (Ug) – δείχνει την ποσότητα της θερμότητας ποv περνάει ανά μονάδα χρόνον μέσα από ένα τετραγωνικό μέτρο επιφάνεια τον παραθύρου σε μία διαφορά θερμοκρασίας 1 Κ μεταξύ τον αέρα δωματίου και εκείνον της εξωτερικής πλευράς {Ug = W / m2 Κ). Αυτή είναι η πιο σημαντική τεχνική προδιαγραφή για ένα υαλοπίνακα, όσο μικρότερη είναι η τιμή αυτή, τόσο μικρότερες είναι οι απώλειες θερμότητας και χαμηλότερο κόστος θέρμανσης.

Ηχομόνωση (Rw) – ο δείκτης Rw μετρά την ηχομόνωση τον υαλοπίνακα. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή αυτού τον δείκτη, τόσο καλύτερη είναι η ηχομόνωση.

UV (%) – διέλευση επιβλαβών υπεριωδών ακτίνων που οδηγούν σε εξασθένιση της βαφής.

Ηλιακός συντελεστής (%) – το άθροισμα της άμεσης διέλευσης ενέργειας και εκείνου του μέρους της ενέργειας που απορροφάται από το γυαλί που εκπέμπεται από το παράθυρο στο εσωτερικό χώρο.

Όσο μεγαλύτερη είναι η άμεση έκθεση της ηλιακής ενέργειας στο γυαλί, τόσο χαμηλότερος είναι ο ηλιακός σvτελεστής και τόσο χαμηλότερο είναι το κόστος κλιματισμού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
Μετάδοση φωτός{%) – Διέλευση ορατού φωτός (Φυσικός φωτισμός). Όσο μικρότερη είναι η τιμή σε %, τόσο πιο σκούρο είναι στο δωμάτιο.

 

Εξωτερική αντανάκλαση (%) – η ποσότητα τον ανακλώμενου φωτός από τον υαλοπίνακα. Όσο μεγαλύτερη είναι η ανακλαστικότητα τον γυαλιού, τόσο μεγαλύτερη είναι η αντανάκλαση τον. Χρειάζεται να λαμβάνεται υπ όψιν ότι η εξωτερική αντανάκλαση εξαρτάται από την διαφορά φωτεινότητας εντός – εκτός.