Υαλοπίνακες

Ηχομόνωση

Μαζί με τις μονωτικές ιδιότητες των υαλοπινάκων και της προστασίας από διάρρηξη, η ηχομόνωση είναι ένα πολύ σημαντικό και ολοένα και πιο συναφές χαρακτηριστικό του γυαλιού και των υαλοπινάκων ως υλικά στη σύγχρονη κατασκευή. Η ηχομόνωση του υαλοπίνακα αποτελεί ένδειξη του βαθμού απορρόφησης των ηχητικών κυμάτων. Οι ακουστικές ιδιότητες ενός παραθύρου μετρούνται με την ηχομονωτική […]

Ηχομόνωση Read More »

High Selective Διαχωριστικό

Διαχωριστής ή “θερμή άκρη” για υαλοπίνακες χρησιμοποιείται αντί τον ευρύτατα χρησιμο­ποιούμενο διαχωριστή αλουμινίου με βελτιωμένα χαρακτηριστικά θερμομόνωσης. Ό διαχω­ριστής High selective της  είναι κατασκευασμένος από PVC ή ανοξείδωτο χάλυβα λόγω του γεγονότος ότι τα υλικά αυτά έχουν χαμηλότερη θερμική αγωγιμότητα. Σε παράθυρα με παράθυρα High selective με διαχωριστή μπορεί να επιτευχθεί μείωση του συντελεστή μεταφοράς

High Selective Διαχωριστικό Read More »

Χαρακτηριστικά υαλοπίνακα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ Συντελεστής μεταφοράς θερμότητας (Ug) – δείχνει την ποσότητα της θερμότητας ποv περνάει ανά μονάδα χρόνον μέσα από ένα τετραγωνικό μέτρο επιφάνεια τον παραθύρου σε μία διαφορά θερμοκρασίας 1 Κ μεταξύ τον αέρα δωματίου και εκείνον της εξωτερικής πλευράς {Ug = W / m2 Κ). Αυτή είναι η πιο σημαντική τεχνική προδιαγραφή για

Χαρακτηριστικά υαλοπίνακα Read More »

Υαλοπίνακες

Ο υαλοπίνακας είναι μια δομή δύο ή περισσοτέρων γυαλιών μεταξύ των οποίων υπάρχει ένας χώρος αέρα που σχηματίζεται από διαφορετικά διαχωριστικά ανά μεγέθους και σφραγίζεται ερμητικά. Ο διαχωριστής χρησιμοποιείται για να διαχωρίσει μια ορισμένη απόσταση των γυαλιών και η υγρασία που περικλείεται μαζί με τον αέρα κατά την παραγωγή του υαλοπίνακα απορρο­φάται από τον απορροφητήρα

Υαλοπίνακες Read More »